Φάρμακα για την οστεοπόρωση και προβλήματα στο στόμα

2018-02-11

Τα διφωσφονικά (Fosamax, Fosavance, Actonel,Bonviva κα) ονομάζονται αντιοστεολυτικά φάρμακα και εμποδίζουν την απώλεια της μάζας του οστού μειώνοντας τον μεταβολισμό του και χορηγούνται είτε από το στόμα είτε με ένεση.

Το κόκκαλο σε όλη τη διάρκεια της ζωής αναπλάθεται. Τα κύτταρα που φτιάχνουν κόκκαλο ονομάζονται οστεοβλάστες και τα κύτταρα που το απορροφούν οστεοκλάστες. Τα διφωσφονικά αρχικά συνδέονται με την επιφάνεια του οστού και όταν ενσωματωθούν από τους οστεοκλάστες στη διαδικασία απορρόφησής του οστού, τους αδρανοποιούν. Έτσι η οστική απώλεια μειώνεται με αποτέλεσμα την αύξηση της πυκνότητας της οστικής μάζας.

Τα διφωσφονικά από το στόμα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, της παραμορφωτικής οστεΐτιδας (νόσος του Paget) και άλλων ασθενειών και βλαβών που οδηγούν σε απορρόφηση του οστού και μείωση της μάζας του. Τα οφέλη της θεραπείας με διφωσφονικά για τους πάσχοντες από οστεοπόρωση είναι εμφανή αρκετά χρόνια μετά τη θεραπεία.

Τα ενδοφλέβια διφωσφονικά έχουν πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον οστικό μεταβολισμό. Χρησιμοποιούνται για οστεοπόρωση (μια-δυο φορές τον χρόνο) αλλά συνηθέστερα χρησιμοποιούνται μαζί με χημικοθεραπευτικούς παράγοντες ώστε να καθυστερούν σημαντικά τις σκελετικές επιπλοκές σε ασθενείς με καρκίνους των οστών ή με μεταστατικούς καρκίνους όπως του μαστού και του προστάτη.

Η δενοσουμάμπη (Prolia) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που δρα στους οστεοκλάστες. Ανήκει σε μία νέα κατηγορία αντιοστεολυτικών φαρμάκων με παρόμοιες ενδείξεις με τα διφωσφονικά (οστεοπόρωση, καρκίνος των οστών) και έχει αναγνωριστεί ότι παρουσιάζει ανάλογη πιθανότητα εμφάνισης οστεονέκρωσης με τα διφωσφονικά.

Οι ασθενείς που παίρνουν αυτά τα φάρμακα είναι κανονικά υποχρεωμένοι πριν την λήψη τους να επισκέπτονται τον οδοντίατρο τους και να ελέγχουν τη στοματική τους υγεία , καθώς τυχόν επεμβάσεις στο στόμα μετά τη χρόνια λήψη τους μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο ποσοστό σε οστεονέκρωση των γνάθων

Ο οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει , να προλάβει αλλά και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα τυχόν προκύψουν

Ασθενής με συρίγγιο στην υπερώα , αποτέλεσμα διφοσφωνικών και τεχνητής οδοντοστοιχίας