Νέα

Είναι η έγχυση αυτόλογου πλάσματος εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε περιοχές που χρειαζόμαστε γρηγορη αναγέννηση και επούλωση- PRP (platelet rich plasma)-